torstai 4. joulukuuta 2014

Haapatie-hankkeen loppukysely

Tabletit koulussa


Haapatie-hankkeen loppukysely toteutettiin Google-Driven lomaketyökalulla.
Kyselyyn vastasi 36 henkilöä, joista suurin osa työskentelee alakoulun puolella.


Kyselystä kävi ilmi, että kouluissamme on opettajia, jotkä käyttävät tablettia opetuksessaan lähes päivittäin, mutta myös opettajia jotka käyttävät tablettia harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa. Suurin osa opettajista on sitä mieltä, että tabletit soveltuvat opetukseen hyvin.Mitä tableteilla tehdään?


Tabletteja käytetään opetuksessa mm. oppimispelien pelaamiseen, tiedonhakuun, kuvaamiseen, tietokilpailujen pitämiseen, käsitekarttojen tekemiseen ja hienomotoriikan harjoitteluun. Tableteilla käytetään myös Drivea, tehdään animaatioita ja videoita sekä kuunnellaan musiikkia. Tabletteja käytetään paljon etenkin matematiikan ja englannin opetuksessa. Matematiikassa erilaiset oppimispelit mm. kertotaulujen harjoitteluun ovat suosittuja. Tällä hetkellä suosituimpia yksittäisiä ohjelmia ovat  mm. Puppet Palls, Socrative, Kahoot, iMovie ja Adobe Voice.


Tablettien tuleminen kouluun ei 17 opettajan mielestä ole millään tavalla muuttanut opetusta. 19 opettajaa taas oli sitä mieltä, että opetus on monipuolistunut ja laitteet ovat tuoneet lisämotivaatiota ja iloa oppimiseen. Ryhmätöiden tekeminen on lisääntynyt ja opetus on muuttunut vähemmän opettajajohtoiseksi. Myös eriyttäminen tunnilla onnistuu helpommin. Tabletit ovat helpottaneet myös oppimisen dokumentointia. Tabletit mahdollistavat monien asioiden tekemisen omassa luokassa, kun ennen olisi aina pitänyt varata koulun atk-luokka.


“Tabletteja käytetään hyvin monipuolisesti mm. korvaamaan työkirjoja, tiedon hankintaan, ryhmätöiden tekemisessä, opetusohjelmien käyttämisessa, appsien opetusohjelmat, omien koulutöiden ja oppimisprosessien valokuvaaminen ja videointi…”

Onko ongelmia?


Tablettien käytössä suurimmiksi ongelmiksi koetaan tablettien määrän vähyys, sekä se, etteivät kaikki aina muista kirjautua ulos ohjelmista tai poistaa kuvia / videoita tabletilta.  Varsinkin nyt Pedanetin käyttöönoton myötä tabletteja kaivattaisiin lisää, kun yhä usempi luokka käyttää Pedanetiä osana opetusta. Kuvien ja tuotosten tallentaminen Driveen tai Youtubeen on vielä hidasta, eikä aika aina tahdo siihen riittää. Opettajat kokevat, että myös kokemuksen ja rutiinin puute tablettien käytössä, sekä omien taitojen vähyys haittaa niiden käyttöä. Yli puolet kyselyyn vastanneista on kuitenkin sitä mieltä, että koulutusta tablettien käyttöön on ollut sopivasti.


“iPadeissa Flashin toimimattomuus (kaikilla koneilla ei ole ollut sovellusta, joka sallii Flashin), akkujen lataaminen unohtuu kollegoilta tai ne eivät ehdi lataantua kovan käytön takia, on epävarmaa jäävätkö otetut kuvat ja videot tableteille vai poistaako joku ne vahingossa silloin kun ei ehdi heti siirtää niitä talteen, videot eivät aina lataudu esim. Youtubeen iMoviesista, joskus tabletit jumittuvat täysin, niitä on liian vähän, hakeminen ja palautus on kiireistä ja vaivalloista, oppilaat ja opet eivät muista kirjautua ulos tablettien sivuilta ja sovelluksilta”

Koulutusta lisää!


Osa vastanneista ei enää kokenut tarvitsevansa lisäkoulutusta, mutta osa toivoi lisää koulutusta ja jo opittujen asioiden kertausta. Opettajat toivoivat, että koulutuksessa keskityttäisiin pariin sovellukseen kerrallaan ja itse testaamalla opitaan se kunnolla. Qr-koodien tekemiseen, pilvipalvelujen käyttöönottamiseen ja uusien sovellusten oppimiseen toivotaan vielä lisää opastusta. Lisäksi opittujen asioiden soveltamiseen käytännön luokkatyöhön toivotaan tukea.


“opetettujen asioiden luokkaohjausta. Koulutuksissa tulee pikaisella tahdilla asioita, joita ei ehdi omaksua niin hyvin, että kykenisi käyttämään niitä luokkaopetuksessa”

Entä tulevaisuus?


Tablettien käytön tulvaisuus nähdään opettajien keskuudessa posiitivisesti. Suurin osa vastanneista uskoo, että tablettien käyttö opetuksessa tulee lisääntymään entisestään. Opettajat myös aikovat hyödyntää tabletteja opetuksessaan entistä enemmän. Tabletti nähdään tärkeänä opetuksen apuvälineenä ja monipuolistajana. Tabletti ei enää ole mikään erikoisväline, vaan se nähdään arkipäivän työvälineenä. Opettajien mielestä tabletteja tarvitaan lisää niin, että niitä riittäisi edes pareittain kaikille oppilaille, tai että joka luokassa olisi oma luokkakohtainen tabletti.

“ Olisi hienoa jos oppilailla olisi koko ajan käytettävissään tabletti, jolla voi kätevästi milloin tahansa hakea tietoa ja tehdä asioita yksin/yhdessä. Uskon, että tulevaisuudessakin tabletit tuovat opetukseen oppilaita osallistavia ja motivoivia...”

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti