keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Afrikka-projekti


Haapatie- hankkeen yhtenä tavoitteena oli ottaa käyttöön Google Apps for Education ja sen pilvipalvelut. Yhtenä osana hanketta oli opetella Google-Driven käyttö ja tehdä sitä käyttäen kaikkien Haapaveden 5. luokkien yhteinen projekti. Projektissa oli mukana kahdeksan luokkaa kaikilta Haapaveden alakouluilta. Projektin aiheeksi valikoitui Afrikka.

Afrikka on aiheena erittäin laaja. Päädyimme jakamaan aiheen seitsemään osa-alueeseen, jotka olivat:
maantieto, eläimet, kasvillisuus, kulttuuri, väestö, koulutus ja kehitysyhteistyö. Kukin luokka työsti omaa aihettaan kirjoittaen siitä oman tekstinsä yhteiseen dokumenttiin. Luokat tekivät myös kysymyksiä omaan tekstiinsä liittyen.

Tarkoituksena on, että kerättyä aineistoa voidaan käyttää opetettaessa Afrikan maantietoa. Projektin aikana opimme maantiedon lisäksi, tiedonhakua, tekstin tiivistämistä, tietotekstin kirjoittamista sekä Google-Driven käytön. Oheisesta linkistä voit käydä tutustumassa projektimme tuotokseen.


Afrikka-projekti

Kiitos kaikille mukana olleille oppilaille, opettajille ja ohjaajille!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti