tiistai 29. huhtikuuta 2014

Tabletit tulevat - Oletko valmis?


Maaliskuussa, juuri ennen tablettien kouluille tuloa lähetimme Google-Driven kautta kyselyn kaikille Haapaveden kaupungin opettajille ja selvittelimme heidän suhtautumistaan tabletteihin. Kyselimme opettajilta heidän aikaisempia käyttökokemuksiaan ja ennakkoajatuksia siitä, kuinka tabletteja aiotaan hyödyntää omassa opetuksessa.


44 opettajaa vastasi kyselyyn ja heistä yli puolelle tabletit olivat ennestään jollakin tavalla tuttuja. Vastaajista puolet aikoi tulevaisuudessa käyttää tabletteja opetuksen tukena säännöllisesti ja loput olivat vielä epävarmoja tulevaisuuden suhteen. Tablettia aiottiin käyttää eniten oppimismotivaation kohottamiseen ja eriyttämisen apuvälineenä. Lisäksi tabletin katsottiin soveltuvan käytettäessä opetuksessa oppilasta aktivoivia työtapoja. Myös erilaisten viestintätapojen vahvistaminen koettiin helpoksi tabletin avulla. Lisäksi tablettien uskottiin lisäävän yhteistoiminnallisten opetusmenetelmien käyttöä.


Tablettien uskottiin tuovan lisää uusia työtapoja ja monipuolistavan erilaisten opetusmateriaalien käyttöä; piristävän opetusta. Myös e-oppimateriaalien hyödyntämisen uskottiin olevan paremmin mahdollista uusilla laitteilla. Toisaalta myös opettajien työn oletettiin lisääntyvän ainakin aluksi, kun uuden välineen käyttöä on itsekin opiskeltava. Joku epäili tabletin jopa hankaloittavan opetusta, jos laite ei toimikaan odotetulla tavalla. Haasteena tablettien käyttöön otossa useat opettajat kokivat olevan omien taitojensa puutteen laitteen käytössä. Myös käyttökelpoisten appsien etsiminen ja niiden käytön opetteleminen vaatii aikaa ja vaivaa. Huolta herätti epäily siitä, että oppilaat käyttävät tabletteja väärin oppitunneilla, esimerkiksi surffailemalla netissä väärillä sivuilla. Opettajia myös huoletti, että viehättääkö tabletti liikaa oppilaita ja muuttuuko opetus pinnalliseksi. Tabletteja oletettiin myös olevan liian vähän. Omaa laitetta kun ei riitä jokaiselle.


Opettajat kokivat tarvitsevansa laitteen käytössä monenlaista tukea ja opastusta. Tabletinkäytön peruskoulutusta, appsivinkkejä, vinkkejä  tabletin käytön soveltamiseen opetuksessa sekä opastusta tietojen tallentamisesta sekä perusopastusta oppimateriaalin tekemiseen.


Opettajat kaipasivat “naapuriapua työkavereilta alkukankeuksien aikana. Myöhemmin mahdollisuuksia käyttökokemusten jakamiseen”  Tämä “naapuriapu” toteutuu paitsi työpaikalla, myös täällä Haapatie-blogissa. Kaikki rohkeasti jakamaan hyviä ja huonoja kokemuksia tablettien käytöstä.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti